نکات ارسال پیامک های صوتی از طریق پنل صوتی دات کام:

1- برنامه ریزی مناسب و دقیق داشته باشید.

2- هدف ارسال پیام صوتی تبلیغاتی خود را مشخص کنید.

3- مخاطبان، دسته بندی آنها، محتوای پیام ارسالی، زمان ارسال و چگونگی ارسال را تعیین کنید.

4- اگر مخاطبین شما محدود است و شماره های آنها موجود است میتوانید با وارد کردن فایل شماره ها به آنها ارسال انجام دهید.

5- در صورتی که قصد تبلیغات بصورت منطقه ای دارید، می توانید از نقشه گوگل پنل صوتی دات کام استفاده نمائید.

6- همچنین می توانید کل شماره های منطقه مخابراتی مورد نظر را در سیستم انتخاب نموده و فقط هزینه شماره های که وجود دارند و به تماس شما گوش داده اند را پرداخت کنید.

7- اگر پیام شما مهم است و می خواهید حتما شنیده شود برای آن تکرار تعریف کنید. برای مثال میتوانید لحظه ی ارسال پیامک صوتی در سامانه پنل صوتی تعریف کنید تا 3 بار به فاصله یک ساعت برای هر شماره تلاش کند و در صورت برقرار نشدن تماس مجددا تماس تکرار گردد.